KURS NA STOPIEŃ ZAAWANSOWANY

ADVANCED SCUBA DIVER

 

Jest to kurs przeznaczony dla osób już nurkujących, które pragną dalej rozwijać swoje umiejętności. Kurs ten jako jedyny daje tak wszechstronne możliwości dalszej edukacji dla jeszcze bezpieczniejszego oraz ciekawszego nurkowania.

Wymagania dla kandydatów:

 

– ukończone 15 lat (wymagana zgoda rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia)

– posiadanie STOPNIA PODSTAWOWEGO –OPEN WATER SCUBA DIVER lub równoważnego
– posiadanie zalogowanych min. 10 nurkowań

Wymagania do ukończenia kursu:

 

– wykonanie łącznie minimum 25 nurkowań
– pozyskanie umiejętności i wiedzy w zakresie 4 specjalizacji (dwie obowiązkowe i dwie do wyboru):

Obowiązkowe:

 

– Nurkowanie nocne oraz w złej widoczności (NIGHT/LIMITED VISIBILITY)
– Nawigacja podwodna z użyciem kompasu (UNDERWATER NAVIGATION)

Do wyboru:

– Pierwsza pomoc FRTI ( Adult and Child Emergency Care, Oxygen Administration )
– Nurkowanie w suchych skafandrach (DRY SUIT)
– Nurkowanie podlodowe (ICE DIVER)
– Nurkowanie głębokie do 40m (DEEP DIVER)
– Nitrox TDI
– Nurkowanie na wrakach z częściową penetracją (WRECK DIVER)

Czas trwania kursu:

 

Jest ustalany indywidualnie i zależy od wybranych specjalizacji.

Uprawnienia po ukończenia kursu:

 

Po pozytywnym ukończeniu kursu uczestnicy uzyskają międzynarodową licencję uprawniającą do nurkowań do 30m (40m – NURKOWANIA GŁĘBOKIE) w różnych warunkach środowiskowych w wodach otwartych.