KURS NA LIDERA PRZEWODNIKA

DIVEMASTER

 

Jest to kurs przeznaczony dla osób, które pragną dalej rozwijać swoje umiejętności. Kurs ten daje możliwość podjęcia w przyszłości pracy zawodowej. Ponadto po jego ukończeniu można w przyszłości przystąpić do kursu instruktorskiego.

.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

 

– ukończone 18lat
– posiadanie stopnia NURKA ZAAWANSOWANEGO – ADVANCED SCUBA DIVER lub równoważnego
– posiadanie stopnia NURKA RATOWNIKA – RESCUE DIVER
– posiadanie min. 6 specjalizacji w tym NURKOWANIA GŁĘBOKIE – DEEP DIVER
– posiadanie zalogowanych min. 50 nurkowań, po uzyskaniu stopnia NURKA ZAAWANSOWANEGO – ADVANCED SCUBA DIVER

ZAJĘCIA TEORETYCZNE
(minimum 10 godz.)

 

– historia nurkowania SDI-TDI i innych organizacji
– obowiązki NURKA LIDERA – PRZEWODNIKA – DIVEMASTERA
– organizacja nurkowania
– procedury awaryjne
– nauka o stresie
– standardy prawne
– egzamin

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE BASENOWE
(minimum 10 godz.)

 

– testy pływackie
– ubranie się w sprzęt ABC pod wodą
– ubranie się w sprzęt SCUBA pod wodą
– ćwiczenia bezdechowe w sprzęcie ABC i SCUBA
– procedury awaryjne
– asystowanie instruktorowi podczas szkolenia

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE NA WODACH OTWARTYCH 
(minimum 10godz. i minimum 10 nurkowań ,w tym nurkowania egzaminacyjne)

 

– sprawdzenie wyposażenia
– odprawa
– zdjęcie i założenie pasa balastowego pod wodą
– techniki „buddy system” systemu partnerskiego
– postępowanie w przypadku braku powietrza
– wydobycie nieprzytomnego płetwonurka z dna, holowanie i pierwsza pomoc
– symulacja przystanka dekompresyjnego 5m/5min

NURKOWANIE EGZAMINACYJNE

 

Głębokość max. 40 metrów

UPRAWNIENIA DIVEMASTERA SDI

 

– może nurkować do 40 metrów
– nadzorować i prowadzić samodzielne nurkowania dla certyfikowanych płetwonurków w warunkach zbliżonych do umiejętności posiadanych przez danego Lidera Nurkowego.
– asystować aktywnemu instruktorowi SDI podczas kursów podobnych do umiejętności posiadanych przez danego Lidera Nurkowego
– możliwość przystąpienia do kursu instruktorskiego.