DLACZEGO WARTO NURKOWAĆ W SKAFANDRACH SUCHYCH?

 

– posiadamy lepszy komfort cieplny, zwłaszcza w naszych warunkach środowiskowych
– w sytuacji awaryjnej posiadamy alternatywne źródło wyporności

CEL KURSU

 

Celem kursu jest nauczenie uczestników bezpiecznego nurkowania z wykorzystaniem skafandra suchego. W trakcie kursu ćwiczone jest prawidłowe uzyskiwanie pływalności zerowej i postępowanie w sytuacjach awaryjnych. Po ukończeniu kursu, uczestnicy powinni umieć dobrać odpowiedni dla siebie skafander suchy i sposób bezpieczny z niego korzystać.

CZAS TRWANIA

 

– min. 2 dni

WYMAGANIA

 

– ukończone 15 lat (zgoda obojga rodziców poniżej 18 roku życia)
– posiadanie Podstawowych uprawnień nurkowych 

ZAJĘCIA TEORETYCZNE 
(min.4 godz.)

 

– budowa, konserwacja i przechowywanie skafandrów suchych
– dopasowanie skafandra suchego
– technika nurkowania w skafandrze suchym
– postępowanie w sytuacjach awaryjnych

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 
(min. 2 nurkowania o łącznym czasie min. 1 godz.)

 

– dopasowanie, zakładanie i zdejmowanie różnych typów skafandrów suchych
– obsługa zaworów skafandra
– technika wejścia do wody z brzegu i jednostek pływających
– regulacja pływalności za pomocą skafandra suchego
– postępowanie w sytuacjach awaryjnych (zalanie skafandra, niekontrolowane wynurzenie)

UPRAWNIENIA PO ZAKOŃCZENIU KURSU

 

– możliwość nurkowania z wykorzystaniem skafandra suchego w zakresie głębokości dla posiadanego stopnia nurkowego.