DLACZEGO WARTO NURKOWAĆ W TAKICH WARUNKACH

 

– ponieważ dla wielu płetwonurków nurkowania są ulubionym rodzajem nurkowań ze względu na występowanie zupełnie odmiennych form życia niż podczas nurkowań dziennych.
– również nurkowania w złej widoczności są koniecznością ze względu na warunki hydrologiczne występujące w danym akwenie.

CEL KURSU

 

Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników ze specyficznymi procedurami i technikami oraz potencjalnymi zagrożeniami, jakie towarzyszą nurkowaniom w nocy oraz w ograniczonej widoczności. Po ukończeniu kursu jego uczestnicy powinni umieć posługiwać się latarką, zdobyć niezbędną wiedze o specyficznych technikach nurkowania, nawigacji, procedurach nurkowania partnerskiego oraz komunikacji podwodnej podczas nurkowań nocnych lub w ograniczonej widoczności. Uczestnicy powinni też wiedzieć jak należy się zachowywać w trakcie w/w nurkowań, aby nie zakłócać spokoju aktywnym w nocy mieszkańcom danego akwenu.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

 

– wiek min.10 lat pisemna zgoda obojga rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia
– posiadanie Podstawowych uprawnień nurkowych lub Młodzieżowych

.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

 

– podstawowy sprzęt nurkowy SCUBA
– latarka nurkowa

CZAS TRWANIA KURSU

 

– min. 2 dni

ZAJĘCIA TEORETYCZNE 
(min.2godz.)

 

– nurkowania nocne tak czy nie?
– zagrożenia podczas nurkowań w złej widoczności
– odpowiedni dobór sprzętu
– komunikacja pomiędzy partnerami
a) dobra widoczność
b) widoczność ograniczona oraz warunki nocne
– nawigacja
– zabezpieczenie akwenu

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
(min. 2 nurkowania o łącznym czasie min. 1 godz.)

 

– odpowiednie zabezpieczenie akwenu
– umiejętność posługiwania się różnymi rodzajami oświetlenia
– nawigacja
– znaki nurkowe

UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU

 

– po ukończeniu kursu uczestnik uprawniony jest do nurkowań w nocy oraz w ograniczonej widoczności.