DLACZEGO WARTO NURKOWAĆ Z UŻYCIEM MIESZANIN NITROXOWYCH ?

– ponieważ nurkowanie na mieszaninach wzbogaconych tlenem jest dużo bezpieczniejsze od nurkowań powietrznych.

 

 CEL KURSU

Kurs ten przygotowuje kandydata do nurkowania z użyciem mieszaniny nitrox o zawartości do 40% O2 i użyciem komputera Nitroxowego.
Po ukończeniu tego kursu absolwent będzie umiał:
– wybrać najlepszą mieszankę nitrox dla planowanej głębokości nurkowania
– określić maksymalną głębokość operacyjną dla posiadanej mieszanki
– planować nurkowanie z użyciem nitroxu do 40% O2
– właściwie analizować mieszaninę nitroxową.

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

– ukończone 15 lat (wymagana zgoda rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia)
– posiadanie Podstawowych uprawnień nurkowych
– posiadanie aktualnych badań lekarskich

 

 WYMAGANIA SPRZĘTOWE

– podstawowy sprzęt nurkowy SCUBA
– komputer z opcją ustawienia mieszaniny na Nitrox

 

CZAS TRWANIA KURSU

– 1 dzień

 

ZAJĘCIA TEORETYCZNE (min. 4 godzin)

1. Historia Nitroxu
2. Wady i zalety stosowania nitroxu
3. Fizjologia 
a) tlen O2
b) azot N2 
4. Równoważna głębokość powietrzna EAD 
5. Rozważania sprzętowe 
a) sprzęt do nurkowań nitroxowych 
b) zagadnienia związane z czystościa tlenową 
6.Metody sporządzania mieszanin nitroxowych 
7. Procedury
a) właściwa analiza składu mieszanki
b) logowanie i dziennik mieszanin nitroxowych

UPRAWNIENIA PO ZAKOŃCZENIU KURSU

– specjalizacja uprawnia do nurkowań z użyciem mieszaniny nitroxowej o zawartości do 40% O2 w zakresie głębokości posiadanych uprawnień