Nurek Ratownik Rescue Diver

 

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ RATOWNIKIEM NURKOWYM

 

– ponieważ będąc przy wypadku nurkowym będziemy potrafili udzielić pomocy być może ratując przy tym komuś życie.
– ponadto po ukończeniu tego kursu będziemy mogli przystąpić do kursu na stopień Divemaster – Przedwodnik podwodny

Cel Kursu

 

– celem kursu jest nauczenie jego uczestników umiejętności udzielania pomocy w przypadku zagrożenia lub wystąpienia wypadku nurkowego zarówno pod jak i nad wodą.

Wymagania wstępne kandydatów:

 

– wiek min.15 lat (zgoda rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia)
– ważny certyfikaty PIERWSZEJ POMOCY FRTI – Adult and Child Emergency Care i Oxygen Administration
– posiadanie uprawnień NURKA ZAAWANSOWANEGO – ADVANCED SCUBA DIVER
– zalogowanych min.40 nurkowań.

 

CZAS TRWANIA KURSU

 

– sugerowany czas trwania kursu to min.10 godz. z czego min. połowa powinna się odbyć w wodach otwartych.

ZAJĘCIA TEORETYCZNO-PRAKTYCZNE

 

Po zakończeniu kursu kursanci powinni posiadać następujące umiejętności umiejętność zidentyfikowania problemów oraz udzielenia pomocy płetwonurkowi symulującemu następujące problemy: kłopoty z oddychaniem wyczerpanie skurcz nogi symptomy lekkiej paniki
– odnaleźć i wydobyć na powierzchnie „nieprzytomnego” płetwonurka z głębości ok. 5 m
– holować „ nieprzytomnego” płetwonurka, po powierzchni przez około 50 m. do brzegu lub do łodzi.
– po dopłynięciu do brzegu lub łodzi wyciągnąć poszkodowanego płetwonurka z wody.

UPRAWNIENIA PO ZAKOŃCZENIU KURSU

 

Pomyślne ukończenie kursu umożliwia przeprowadzenie akcji ratunkowej w wypadku nurkowym oraz uprawnia do:
– przystąpienia do kursu dla kandydatów na Liderów – Przewodników Nurkowych
– uczestnictwa w kursie dla kandydatów na Mistrzów Nurkowych