Głębokie Nurkowanie

DEEP DIVER

 

DLACZEGO WARTO NURKOWAĆ GŁĘBOKO?

Ponieważ często interesujące nas obiekty znajdują się poniżej limitów głębokości naszych uprawnień i nasze aktualne możliwości są nie wystarczające.

.

CEL KURSU:

 

Celem kursu jest nauczenie uczestników bezpiecznego nurkowania poniżej głębokości na jakiej nurkowali dotychczas. Po ukończeniu kursu uczestnicy powinni umieć poradzić sobie z różnymi objawami oraz sytuacjami występującymi na dużych głębokościach np. narkoza azotowa.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:

 

– ukończone 15 lat (wymagana zgoda rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia)
– posiadanie stopnia podstawowego

CZAS TRWANIA KURSU:

 

– min. 2 dni

ZAJĘCIA TEORETYCZNE:
(min.4 godz.)

 

– właściwy dobór sprzętu
– omówienie zagrożeń:
a) narkoza azotowa
b) toksyczność tlenowa
c) odwodnienie
d) zatrucie CO2
e) choroba ciśnieniowa
f) technika pływania i oddychania
g) problemy z ewentualną dekompresją

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:
(min. 4 nurkowania o łącznym czasie min.2 godz.)

 

– nurkowanie zapoznawcze do 30m
– ćwiczenie technik pływania
– nurkowanie głębokie 
– ćwiczenia uzupełniające

UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU

 

– specjalizacja uprawnia do wykonywania nurkowań głębokich do 40m- ćwiczenia uzupełniające