DLACZEGO WARTO NURKOWAĆ NA WRAKACH?

 

– ponieważ bardzo często są to jedyne atrakcyjne obiekty w miejscu, w którym chcemy zanurkować.

CEL KURSU

 

Celem kursu jest nauczenie uczestników, specjalistycznych technik w celu bezpiecznego wykonywania nurkowań na wrakach z możliwością częściowej penetracji ich wnętrza. Po ukończeniu kursu, uczestnicy powinni wykazać się umiejętnością bezpiecznego poruszania się na wrakach oraz w ich wnętrzu.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

 

– ukończone 15 lat (wymagana zgoda rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia)
– posiadanie Podstawowych uprawnień nurkowych

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

 

– podstawowy sprzęt nurkowy SCUBA
– dodatkowy niezależny automat
– min. 2 urządzenia tnące (sekator, urządzenie tnące do cięcia sieci)
– kołowrotek
– bojka dekompresyjna
– kompas
– tabliczka do pisania

CZAS TRWANIA KURSU

 

– 3-4 dni

ZAJĘCIA TEORETYCZNE
(min. 4 godzin)

 

– odpowiedni dobór sprzętu
– odnajdywanie i oznaczanie wraku
– nurkowanie i eksploracja (z częściową penetracją wnętrza)
a) umiejętność poręczowania
b) technika pływania w prądzie
c) sposoby wycinania się z sieci
d) zachowywanie się wewnątrz wraków
– likwidowanie stanowiska

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
(min. 2 nurkowania o łącznym czasie 1 godz.)

 

– nurkowanie zapoznawcze
– wycinanie się z sieci
– umiejętność posługiwania się bojką dekompresyjną
– poręczowanie
– kartografia
– nurkowania turystyczne na wrakach

UPRAWNIENIA PO ZAKOŃCZENIU KURSU

 

– specjalizacja uprawnia do nurkowania na wrakach z możliwością częściowej penetracji wnętrza (z widocznością na zewnątrz) do głębokości zgodnej z posiadanymi uprawnieniami.